Premiären för fotbollen skjuts upp?

Foto: Kent Lundqvist

Premiärer senareläggs och det kan komma att dra ut på tiden?

Krisplan för den nationella fotbollen

SvFF:s Förbundsstyrelse har enats om rekommendationer till distrikten, som vägledning för den regionala och lokala tävlingsverksamheten.

Seriestart för division 2 herrar, division 3 herrar och division 1 damer senareläggs till sommaren (start mitten av juni) och dessa serier spelas som enkelserier med synkronisering mot distriktsserierna. Detaljfrågor kring exakt seriestart och spelordning återkommer till föreningarna i inledningen av april.

Beslutet att genomföra dessa serienivåer som enkelserier tas som en sista utväg utifrån myndigheternas prognoser för kring smittspridningen under april/maj och för att inte tvinga föreningarna att med förskjuten seriestart spela oavbrutet varje helg under sommar och höst.

Övriga förbundstävlingar

Matchspel i samtliga övriga förbundstävlingar skjuts upp tills vidare.

Läs mer här >>>

Lämna ett svar