De politiska partiernas tankar gällande föreningslivet i Håbo.

Bild: Privat

Med stundande kommunval kan det vara intressant att veta hur de politiska partierna ställer sig till föreningslivet.

Inför kommande kommunval har vi på lokalsport tagit kontakt med samtliga partier med innehavande mandat för att få svar på vart dem står i framtiden gällande föreningslivets faciliteter. Vi valde Håbo kommun som under en låååång tid varit sovandes i denna fråga. Vi gör den inte på Enköping som vaknat och spottat upp sig rejält med ny simhall på gång, ny ishall och sporthall är byggd mm mm …

Det kommer säkerligen finnas dem som tycker att det är för lite ändå och att det behövs mer, så är det säkert men nu väljer vi att ta pulsen på dem som sitter och sover i frågan.

Det har under vår tid på banan (10år) inte hänt ett smack bortsett från den konstgräsplan som byggdes av HFF själva, en flopp blev det som sedan rättades till med hjälp av kommunen. Det har däremot lagts ned en stor plats på Övergran och absolut inget har tillkommit för föreningslivet.

Vi kan konstatera att kommunen växer och det är miserabla föreningsförhållanden som gör att hela begreppet står och stampar eller till och med försvinner inom vissa områden. Vi gick då ut och frågade de politiska partierna som idag har mandat vad dem kommer att göra åt saken, när dem skall göra det och om dem skall göra något.

Vi ställde frågorna:
Hur ser er agenda ut för att utveckla & förbättra föreningslivet/Idrottsklubbarnas lokaler och planer/arenor? En tidsplan för att genomföra detta?

Tillfrågade partier: Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Bålstapartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet.

Bild: Privat

Vi börjar med Vänsterpartiet som svarar genom Charlotta Bjälkebring Carlsson.

”Vänsterpartiets svar på frågan hur er agenda ser ut för att utveckla & förbättra föreningslivet/Idrottsklubbarnas lokaler och planer/arenor? En tidsplan för att genomföra detta?

Vänsterpartiet verkar för ett hållbart Håbo för alla. I det arbetet ingår många olika delar där föreningsliv, lokaler, planer, möjlighet till rekreation och spontanidrott, simhall och arenor ingår. Partiets politik och huvudsakliga syfte är till för att skapa ett demokratiskt samhälle där alla är lika mycket värda och med likvärdiga möjligheter att utvecklas. Vi anser att kultur och föreningsliv är en mycket viktig del av det demokratiska samhällsbygget.

Håbo kommun ska vara en kommun rik på kulturevenemang, studiecirklar och föreningsliv. Olika typer av kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till att människor kan göra sina röster hörda och bli mer delaktiga i samhället. Ett gott samarbete mellan kommun, föreningsliv och en väl fungerande bildningsverksamhet ger förutsättningar för att utveckla kommunen i den riktning Håboborna önskar.

Vi vill utveckla musikskolan till en kulturskola med låga avgifter som är tillgänglig för alla barn. Kultur är ingen lyx — alla ska få vara med. Barnen i Håbo ska få chansen att stimulera sin kreativa ådra genom musik, dans, teater och konst. Särskilt viktigt för dem för de där idrott inte passar.

Vi vill bygga ett allaktivitetshus där Håbobor i alla åldrar kan mötas och ta del av Håbos rika kultur-och fritidsutbud samt sitta och läsa i ett nytt större bibliotek. Vi vill ge mer stöd till bildkonstnärer och andra kulturskapare, bland annat genom att uppfylla enprocentsmålet för konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation i kommunen.

Vi vill fördela träningsresurser jämlikt oavsett kön eller ålder. Träningstiderna är ofta alltför otillgängliga för de yngre barnen. Dessutom missgynnas idrottande tjejer många gånger när det gäller resursfördelning. Detta vill vi ändra på!

Ytor för umgänge och spontanidrott, såsom utegym och motionsspår, ska iordningsställas vid om- och nybyggnation. Håbobor ska kunna vara ute, bedriva friluftsliv och känna sig trygga i sitt närområde”.

Det här vill Vänsterpartier genomföra under mandatperioden:

– Allaktivitetshus med nytt bibliotek/kulturhus.

– Att musikskolan omformas till en kulturskola samt att avgifterna för att delta sänks.

– Att resurser för idrott fördelas lika oavsett ålder och kön.

– Att ytor för umgänge och spontanidrott byggs i nära anslutning till bostadsområden.

– Att de föreningslokaler som påverkas av nybyggnation av bostäder och resecentrum ersätts.

– Att en mötesplats i Skokloster kommer tillstånd. För att stärka föreningslivet där.

– Att samtliga i dag fungerande anläggningar upprustas.

– Att en stadspark anläggs med grönytor och möjlighet till kultur och spontanidrott.

– Att en ny simhall projekteras.

– Att ridanläggningen iordningsställs och blir tillgänglig för alla ridklubbar och även annan verksamhet som är lämplig i den lokalen.

– Att idrottshall vid Gröna dalen projekteras och påbörjas.

– Att Björkvallen ersätts med ny anläggning.

 

Imorgon tisdag kan ni läsa om vad Liberalerna svarar.

 

One Response to De politiska partiernas tankar gällande föreningslivet i Håbo.

Lämna ett svar