De politiska partiernas tankar gällande föreningslivet i Håbo Del 8.

Bild: Privat

Med stundande kommunval kan det vara intressant att veta hur de politiska partierna ställer sig till föreningslivet.

Inför kommande kommunval har vi på lokalsport tagit kontakt med samtliga partier med innehavande mandat för att få svar på vart dem står i framtiden gällande föreningslivets faciliteter. Vi valde Håbo kommun som under en låååång tid varit sovandes i denna fråga. Vi gör den inte på Enköping som vaknat och spottat upp sig rejält med ny simhall på gång, ny ishall och sporthall är byggd mm mm …

Det kommer säkerligen finnas dem som tycker att det är för lite ändå och att det behövs mer, så är det säkert men nu väljer vi att ta pulsen på dem som sitter och sover i frågan.

Det har under vår tid på banan (10år) inte hänt ett smack bortsett från den konstgräsplan som byggdes av HFF själva, en flopp blev det som sedan rättades till med hjälp av kommunen. Det har däremot lagts ned en stor plats på Övergran och absolut inget har tillkommit för föreningslivet.

Vi kan konstatera att kommunen växer och det är miserabla föreningsförhållanden som gör att hela begreppet står och stampar eller till och med försvinner inom vissa områden. Vi gick då ut och frågade de politiska partierna som idag har mandat vad dem kommer att göra åt saken och när dem skall göra det om dem skall göra något.

Vi ställde frågorna:
Hur er agenda ser ut för att utveckla & förbättra föreningslivet/Idrottsklubbarnas lokaler och planer/arenor? En tidsplan för att genomföra detta?

Tillfrågade partier: Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Bålstapartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet.

Bild: Privat

Idag är det Centerns tur att svara.

Föreningslivet för Håbo framåt

Vi har ett brett och rikt föreningsliv i vår kommun med närmare 200 föreningar för alla åldrar och intressen. Under 2017 iordningsställdes flera anläggningar i kommunal regi eller med kommunalt stöd.

Men detta är en del av den kommunala verksamheten där mycket är ogjort. Kommunen behöver, i dialog med föreningarna, få fram ett nytt bidragssystem för föreningslivet. Ett arbete som har prioritet och som förhoppningsvis ska leda fram till beslut i kommunfullmäktige under hösten.

Behovet av olika förenings- och aktivitetslokaler behöver ses över. Ett arbete som nu fått en omstart och som förhoppningsvis ska kunna ge avtryck redan i arbetet inför nästa års verksamhetsbudget.

För Centern är föreningarna en viktig spelare när vår kommun växer. Ett rikt föreningsliv med olika aktiviteter höjer livskvaliteten och gör det attraktivt att bo här. Därför vill vi ge föreningslivet förutsättningar att utvecklas i takt med att vi blir fler.

Tillgången på funktionella lokaler och anläggningar är en viktig faktor, men även att kommunens support av föreningslivet stärks. Därför vill vi höja det kommunala föreningsstödet med 40 procent.

Det finns en översiktsplan för byggandet så varför inte en långsiktig plan för föreningslivet? En plan som bygger på föreningarnas behovsanalys och en politisk samsyn. När nytt badhus och idrottsanläggning ska byggas bör det vara självklart att de blivande nyttjarna involveras i såväl planering som byggprocess.

Centern vill verka för att Håbo får nya idrottslinjer på gymnasiet kopplade mot våra idrottsföreningar. Bygger och rustar vi anläggningar skall de också användas! Alla former av samarbeten ska främjas som t ex mellan idrottsföreningar och skola, förskola och särskola.

I digitaliseringen av kommunen bör det ingå att bredband och WiFi finns i alla verksamhetslokaler och anläggningar, som föreningslivet nyttjar. Även tävlingsverksamhet och övrig föreningsaktivitet behöver tillgång till den teknik som är en självklarhet på våra jobb och hemma.

I vår kommun finns flera goda exempel på föreningar, som aktivt bidrar till integrationen av nyanlända. Det vill vi i Centerns stödja och uppmuntra!

Centerpartiet vill:

Verka för ett rikt föreningsliv med olika aktiviteter, som höjer livskvaliteten och gör det attraktivt att bo i Håbo kommun.

Höja det kommunala föreningsstödet med 40 procent.

WiFi och bredband bör finnas i alla verksamhetslokaler och anläggningar som föreningslivet nyttjar

I samarbete med föreningar och företag utveckla arenor och anläggningar.

Miljöpartiet har som enda parti valt att inte svara.

Läs även:
Vänsterpartiet genom Charlotta Bjälkebring Carlsson >>>

Liberalernas genom Anders Cyrillus >>>

Moderaternas genom Jan Sundling >>>

Sverigedemokraterna genom Michael Rubbestad >>>

Socialdemokraterna genom Agneta Hägglund >>>

Bålstapartiet genom Owe Fröjd >>>

Kristdemokraterna genom Fred Rydberg >>>

 

 

Lämna ett svar