De politiska partiernas tankar gällande föreningslivet i Håbo Del 7.

Bild: Privat

Med stundande kommunval kan det vara intressant att veta hur de politiska partierna ställer sig till föreningslivet.

Inför kommande kommunval har vi på lokalsport tagit kontakt med samtliga partier med innehavande mandat för att få svar på vart dem står i framtiden gällande föreningslivets faciliteter. Vi valde Håbo kommun som under en låååång tid varit sovandes i denna fråga. Vi gör den inte på Enköping som vaknat och spottat upp sig rejält med ny simhall på gång, ny ishall och sporthall är byggd mm mm …

Det kommer säkerligen finnas dem som tycker att det är för lite ändå och att det behövs mer, så är det säkert men nu väljer vi att ta pulsen på dem som sitter och sover i frågan.

Det har under vår tid på banan (10år) inte hänt ett smack bortsett från den konstgräsplan som byggdes av HFF själva, en flopp blev det som sedan rättades till med hjälp av kommunen. Det har däremot lagts ned en stor plats på Övergran och absolut inget har tillkommit för föreningslivet.

Vi kan konstatera att kommunen växer och det är miserabla föreningsförhållanden som gör att hela begreppet står och stampar eller till och med försvinner inom vissa områden. Vi gick då ut och frågade de politiska partierna som idag har mandat vad dem kommer att göra åt saken och när dem skall göra det om dem skall göra något.

Vi ställde frågorna:
Hur er agenda ser ut för att utveckla & förbättra föreningslivet/Idrottsklubbarnas lokaler och planer/arenor? En tidsplan för att genomföra detta?

Tillfrågade partier: Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Bålstapartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet.

Bild: Privat

Idag är det Kristdemokraternas tur att svara genom Fred Rydberg.

När det gäller planer så finns det som vi är ganska överens om över partigränserna, att vi behöver bygga en ny konstgräsplan vid Futurum för att ersätta Björkvallen, planerna för denna har kommit en bra bit. Vi behöver ganska omgående få till projektering av en ny simhall (den nuvarande kommer inte att klara sig mer än ca 5 år till trots reparation). I samband med nya skolor behöver även sporthallar byggas. Behovet för eleverna i Gröna Dalen, Potenciaskolan, Läraskolan och Janfridegårdsgymnasiet behöver vara tillfredsställande. Sen vet vi att behov finns för våra stora gymnastikklubbar, fotbollsklubbarna m fl.

Det viktigaste som vi från Kristdemokraterna vill få fram är att vi tycker att civilsamhället är viktigt och vi vill jobba tillsammans med dem för att finna bra lösningar som gynnar hela samhället. Vi vill också höja stödet till föreningslivet t ex det så kallade aktivitetsstödet. Det är också viktigt att stödet blir förutsägbart så att man kan planera framåt.

En tidsplan kan vara svår att lägga fram samt även en finansieringsplan. Det som vi har drivit och har fått gehör för att en kultur och fritidsnämnd startas i nästa mandatperiod så att det finns ett politiskt forum att samtala om dessa frågor. Föreningsrådet är också en viktig del i den dialogen. Det andra är att vi vill höja statusen för civilsamhället genom dialog och höjda bidrag. Vi hoppas även på samarbete med ortens näringsliv för att kunna förverkliga t ex en arena som kan ta lite större mängder publik.

Imorgon tisdag kan ni läsa vad Centerpartiet svarar.

Läs även:
Vänsterpartiet genom Charlotta Bjälkebring Carlsson >>>

Liberalernas genom Anders Cyrillus >>>

Moderaternas genom Jan Sundling >>>

Sverigedemokraterna genom Michael Rubbestad >>>

Socialdemokraterna genom Agneta Hägglund >>>

Bålstapartiet genom Owe Fröjd >>>

Lämna ett svar