De politiska partiernas tankar gällande föreningslivet i Håbo Del 5.

Bild: Privat

Med stundande kommunval kan det vara intressant att veta hur de politiska partierna ställer sig till föreningslivet.

Inför kommande kommunval har vi på lokalsport tagit kontakt med samtliga partier med innehavande mandat för att få svar på vart dem står i framtiden gällande föreningslivets faciliteter. Vi valde Håbo kommun som under en låååång tid varit sovandes i denna fråga. Vi gör den inte på Enköping som vaknat och spottat upp sig rejält med ny simhall på gång, ny ishall och sporthall är byggd mm mm …

Det kommer säkerligen finnas dem som tycker att det är för lite ändå och att det behövs mer, så är det säkert men nu väljer vi att ta pulsen på dem som sitter och sover i frågan.

Det har under vår tid på banan (10år) inte hänt ett smack bortsett från den konstgräsplan som byggdes av HFF själva, en flopp blev det som sedan rättades till med hjälp av kommunen. Det har däremot lagts ned en stor plats på Övergran och absolut inget har tillkommit för föreningslivet.

Vi kan konstatera att kommunen växer och det är miserabla föreningsförhållanden som gör att hela begreppet står och stampar eller till och med försvinner inom vissa områden. Vi gick då ut och frågade de politiska partierna som idag har mandat vad dem kommer att göra åt saken och när dem skall göra det om dem skall göra något.

Vi ställde frågorna:
Hur er agenda ser ut för att utveckla & förbättra föreningslivet/Idrottsklubbarnas lokaler och planer/arenor? En tidsplan för att genomföra detta?

Tillfrågade partier: Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Bålstapartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet.

Idag är det Socialdemokraternas tur att svara genom Agneta Hägglund.

En ny fotbollsplan med möjlighet till året runt fotboll som ersättning till Björkvallen togs redan 2014 tyvärr så har inget ännu hänt, känns som ett skämt. En upphandling är nu genomförd och jag förutsätter att planeringen är på gång. Vi har under den här mandatperioden fått bifall till en motion om att inrätta en fritidsbank (en möjlighet att låna olika idrottsutrustningar) men det har inte verkställts.

Att bygga ett ” möjligheternas hus” en Arena startade också under den förra mandatperioden och vi hade medborgardialog i centrum om vad våra medborgare tyckte skulle finnas, tyvärr efter det har inget hänt. Men KS har nu tagit ett beslut om att göra en förstudie om en idrottsarena. Vi vill ta fram ett kultur och fritidspolitiskt program. Bygga en ny simhall om några år. Se över framtida behov av idrottsplatser. Utveckla kontakterna med föreningslivet, bla genom rådsverksamhet. En mycket viktig fråga vi måste få en dialog med våra föreningar bla för att få bekräftat de behov och önskemål som de har. Öka tillgängligheten för våra föreningar till kommunen.

Oppositionen föreslog inför budget 2018 att avsätta pengar till en utredning angående Skeppet och ny lokal för våra pensionärsföreningar, som är de föreningar som växer absolut snabbast och mest. Utredningen skulle vara klar till i april i år och det beslut som nu finns är att Skeppsgården ska bli ett ”nytt Skeppet”. Jätteglad över detta och det som återstår är ombyggnad av Skeppsgården och att i budget för 2019 ta upp den investeringen och även driftskostnaden.

Vi har ett fantastiskt föreningsliv i vår kommun och det är vårt ansvar att på alla sätt ge de vårt stöd, service och underlätta för deras verksamhet. De tar bla hand om våra barn, ungdomar och äldre och gör allt på sin egen fritid. Jag vill rikta ett varmt tack till alla.

Imorgon söndag kan ni läsa om vad Bålstapartiet svarar.

Läs även:
Vänsterpartiet som svarar genom Charlotta Bjälkebring Carlsson >>>

Liberalernas genom Anders Cyrillus >>>

Moderaternas genom Jan Sundling >>>

Sverigedemokraterna genom Michael Rubbestad >>>

 

Lämna ett svar