De politiska partiernas tankar gällande föreningslivet i Håbo del 2.

Bild: Privat

Med stundande kommunval kan det vara intressant att veta hur de politiska partierna ställer sig till föreningslivet.

Inför kommande kommunval har vi på lokalsport tagit kontakt med samtliga partier med innehavande mandat för att få svar på vart dem står i framtiden gällande föreningslivets faciliteter. Vi valde Håbo kommun som under en låååång tid varit sovandes i denna fråga. Vi gör den inte på Enköping som vaknat och spottat upp sig rejält med ny simhall på gång, ny ishall och sporthall är byggd mm mm …

Det kommer säkerligen finnas dem som tycker att det är för lite ändå och att det behövs mer, så är det säkert men nu väljer vi att ta pulsen på dem som sitter och sover i frågan.

Det har under vår tid på banan (10år) inte hänt ett smack bortsett från den konstgräsplan som byggdes av HFF själva, en flopp blev det som sedan rättades till med hjälp av kommunen. Det har däremot lagts ned en stor plats på Övergran och absolut inget har tillkommit för föreningslivet.

Vi kan konstatera att kommunen växer och det är miserabla föreningsförhållanden som gör att hela begreppet står och stampar eller till och med försvinner inom vissa områden. Vi gick då ut och frågade de politiska partierna som idag har mandat vad dem kommer att göra åt saken och när dem skall göra det om dem skall göra något.

Vi ställde frågorna:
Hur er agenda ser ut för att utveckla & förbättra föreningslivet/Idrottsklubbarnas lokaler och planer/arenor? En tidsplan för att genomföra detta?

Tillfrågade partier: Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Bålstapartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet.

Idag är det Liberalernas tur att svara genom Anders Cyrillus.

”Liberalerna vill att det tas fram en långsiktig plan över föreningslivets behov. Vilka resurser det kräver och vilka resurser som kommunen har. Kommunens resurser är och kommer även i framtiden att vara begränsade, därför är det av stor vikt att vi kan hitta externa finansiärer.

Vår vision är en anläggning för både idrott och annan föreningsverksamhet, som pensionärsföreningar, dans, musik, gaming, schack mm,mm. Lokaler som man lätt kan ändra storlek på, så att det går att ha både dans och bingo, men de ska även passa för mindre föreningsmöten.

Fördelen med en stor anläggning är att man skapar underlag för tex serveringsverksamhet, men även underlag för 15 min trafik på bussanslutning. En annan fördel är att unga och äldre möts.

Vi tänker oss att en sådan anläggning placeras vi Futurumskolan. En centralare placering, tex Gröna dalen är naturligtvis att föredra, men vi tror att det blir för dyrt att bygga där pga markförhållandena.

Vid Futurum kommer en ny fotbollsplan att börja byggas. Där bör vi bygga ett föreningshus för all föreningsverksamhet. Vår nuvarande simhall är ålderstigen och behöver ersättas, den nya simhallen bör placeras i anslutning till föreningshuset. Ishallen bör på sikt flyttas dit. Nya träningsanläggningar för innesporter och även träningsmöjligheter inomhus för vissa friidrottsgrenar ska förläggas hit.

Om simhall och ishall flyttas, så frigörs yta i centrum, som bla kan användas för att bygga ut gymnasiet”.

Imorgon torsdag kan ni läsa om vad Moderaterna svarar.

Läs även:
Vänsterpartiet som svarar genom Charlotta Bjälkebring Carlsson >>>

Lämna ett svar