Cash is King?!

Skall ungdomarna fortsätta att se på? Foto: Kent Lundqvist

Fotboll: Handlar det om att minimera och utrota smittspridning genom att skapa undantag för Eliten?

Fr.o.m. den 1 mars 2021 får endast yrkesidrottslag delta i matcher, inklusive träningsmatcher, och tävlingar. Undantaget för yrkesidrott är endast tillämpligt på förbundstävlingsnivå.

Måste alla i ett lag ha idrottsutövning som huvudsaklig sysselsättning för att laget ska omfattas av undantaget?

Folkhälsomyndigheten har inte tydligt svarat på den frågan, men i tidigare dialoger mellan RF och Folkhälsomyndigheten har resonemangen förts om att det avgörande är att den huvudsakliga delen kan betraktas som yrkesmässig. RF:s tolkning är att en majoritet av utövarna i ett lag, eller lagen i en serie, ska ha idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning för att undantaget ska gälla. RF ser inte att en förening måste exkludera de fåtal individer i ett lag som inte har idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning, utan undantaget gäller för laget som helhet. Samma resonemang gäller för förbund i förhållande till deltagande föreningar i en serie.

Vad gäller för yrkesutövande idrottare i en individuell idrott?

Den yrkesutövande idrottaren i en individuell idrott kan träna utifrån de övergripande allmänna råden och delta i sådan tävlingsverksamhet där majoriteten av deltagarna är yrkesutövande idrottare och som i övrigt är möjlig att genomföra utifrån begränsningar antalet deltagare enligt pandemilagen.

Hur skall man egentligen förhålla sig till detta?
När det kommer till sin spets så är det pengarna & resurser som styr. Ur ett smittrisks perspektiv så har jag sökt svaret på varför det skulle vara säkrare att spela fotboll på Elit/yrkesmässig nivå än att spela på amatörmässig nivå utomhus utan att lyckas.

– Det handlar främst om bedömningen yrkesmässig idrott – kombinerat med de protokoll för den idrott som specialidrottsförbunden bedömer yrkesmässig. Här testas aktiva och ledare kontinuerligt (en kostsam men nödvändig åtgärd) och ytterligare många andra åtgärder genomförs för att kunna minimera risker och ha kontroll för att hålla igång tävling och matcher – och med strikta regler vad som ska göras om någon är smittad med mera, säger Anna Setzman som är Pressansvarig/Riksidrottsförbundet/ SISU Idrottsutbildarna.

Vi tog frågan till Pelle Johansson som är ordförande i ESK – hur ser du på det hela?

– Först uppskattar jag att det är någon som tar tag i detta och skriver om det. Det är för få frågor som ställs, men det beror ju på att vi Div.2 klubbar och nedåt inte har några resurser att lägga på detta. Allra flesta av oss jobbar ju på vår fritid, säger Pelle som responderar på Annas svar:

– Vi har ju inte fått chansen att ha en dialog om hur vi skulle kunna lösa det på bästa sätt. Vi har heller ej fått någon information om vad det kostar att ta dessa tester kontinuerligt. Vem bedömer om det är för dyrt? Vi vet ju inte ens vad det kostar?

– I rollen som ESKs ordförande kan jag väl säga så mycket som att informationen är så skral från förbundet och man undrar ”som sagt” varför det skall vara säkrare att spela en match i div.1 än i tex. div.4?

Till och från matcher är det samma risk eller är det skillnad?

– Vi transporterar oss på ungefär samma sätt. Elitklubbarna åker förmodligen buss tillsammans med 30 spelare till på den lilla ytan till skillnad från oss och klubbar neråt i systemen samåker i olika bilar. Vilket är säkrast???

Konsekvenserna av det här kan bli förödande för världens största sport sett till utövare. Visst det är tillgodo att intresserade kan få se fotboll på tv, men det är åter igen en tillgång för de som har pengar att köpa dyra abonnemang.

– Det är ju väldigt intressant hur förbundet ser på förlusten av alla tjejer och killar som väljer att sluta spela fotboll då deras motivation tryter när de ej får spela matcher. Vi får inte heller spela matcher internt mot andra årskullar. Hur gör de i skolan undrar jag då? Eller jag vet hur det fungerar på raster och i korridorer. Känns även där väldigt frustrerande. Alla ledare som ställer upp på fritiden som även de lessnar på att inte få hålla på med sin idrott. Handbollen, Hockey, Gymnastik eller massa andra idrotter. Idrotten är det största och bästa för våra ungdomar att röra på sig och det bromsar vi medans de ”stora” tjejerna och killarna får spela på som vanligt. En solklar ekonomisk fråga enligt mig. Finns inte några andra svar och om det finns det så ge oss dem nu.

För att kunna förbereda sig inför vad som komma skall så behöver man information, men det är något som saknas.

– Helgen första maj skall vår serie igång och senaste informationen kom för en månad sedan. Vi har ej fått veta någonting om när vi kan få chansen att spela en träningsmatch, avslutar Pelle Johansson.

Senaste nytt från UFF gällande Seniorserierna, H4-8 samt D3-5 >>>SvFF
.
Vårt fokus är att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset, och samtidigt på ett ansvarsfullt sätt genomföra den fotbollsaktivitet som är möjlig under rådande omständigheter.

SvFF har bedömt att representationslag (trupper) i de högsta förbundstävlingarna – OBOS Damallsvenskan, Elitettan, Allsvenskan, Superettan och Ettan samt Svenska Cupen (grupp- och slutspel 2021), liksom SFL och delar av RFL samt kval till dessa serier – omfattas av undantaget avseende yrkesmässig idrott.

Därtill omfattas U21 Allsvenskan av undantaget under förutsättning att spelarna som används i matcherna till en majoritet består av spelare från föreningarnas representationslag, som inte går i grund- eller gymnasieskola, samt att av SEF framtaget protokoll för genomförande av de professionella SEF-klubbarnas matcher under Covid-19 efterlevs i tillämpliga delar. SvFF bedömer att även domare som dömer matcher i de nämnda förbundstävlingarna omfattas av undantaget avseende yrkesmässig idrott.

Dessa råd gäller dock inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott, förutsatt att man följer pandemilagen, rekommendationer och de riktlinjer (protokoll) som respektive specialidrottsförbund tagit fram.

Vad innebär begreppet yrkesmässig idrott?

RF/Folkhälsomyndigheten har inte närmare definierat vad som avses med yrkesmässig idrott, men i dialog mellan RF och Folkhälsomyndigheten har begreppet definierats som idrott för sådan utövare där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen. Detta oavsett vilken inkomst utövaren har från sin idrottsutövning och i vilken omfattning utövaren också har inkomster från annat arbete eller studier.

Båda villkoren – idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning och att befinna sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer – måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas. Att en person lägger merparten av sin fritid på sin idrottsutövning är därmed inte tillräckligt. Det är heller inte tillräckligt att utövaren har ambitionen att nå nationell eller internationell elitnivå. Undantaget gäller inte för juniorer eller motsvarande.

Måste alla i ett lag ha idrottsutövning som huvudsaklig sysselsättning för att laget ska omfattas av undantaget?

Folkhälsomyndigheten har inte tydligt svarat på den frågan, men i tidigare dialoger mellan RF och Folkhälsomyndigheten har resonemangen förts om att det avgörande är att den huvudsakliga delen kan betraktas som yrkesmässig. RF:s tolkning är att en majoritet av utövarna i ett lag, eller lagen i en serie, ska ha idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning för att undantaget ska gälla. RF ser inte att en förening måste exkludera de fåtal individer i ett lag som inte har idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning, utan undantaget gäller för laget som helhet. Samma resonemang gäller för förbund i förhållande till deltagande föreningar i en serie.

Sammanfattning – nuläge

  • Yrkesidrottslag får både träna och spela matcher.
  • Personer födda 2002 och senare får träna, både inomhus och utomhus, men inte spela några matcher.
  • De som är födda 2001 och tidigare (och som inte är yrkesidrottare) får träna, men inte spela några matcher.

Regelverket innebär bland annat att den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en sportanläggning ska begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt.

Lokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, ska utformas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. In- och ut passage ska kunna ske på ett sätt så att trängsel undviks.

En fotbollsförening som driver en inomhusanläggning är juridiskt ansvarig för att följa detta regelverk. SvFF uppmanar föreningar att läsa riktlinjerna i sin helhet och ta del av information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lämna ett svar